Solidaritetskamp mot EØS

Solidaritetskamp Mot EØS ble stiftet 8. mars 2018, og har sine røtter i arbeiderbevegelsens EU-motstand fra 1994.Vi henvender oss til grasrota i Norge, med særlig vekt på arbeiderbevegelsen. Denne grasrota aksepterer ikke lenger den utviklingen EØS-avtalen påfører Norge. Avtalen har stadig blitt endret og gjort så omfattende at den truer våre arbeidsplasser og det norske demokratiet. Den er dermed i strid med resultatet av to folkeavstemninger der folket sa nei til det EU-like samfunnet. Vi ønsker en folkeavstemning om EØS-avtalen, som enten legitimerer den eller forkaster den til fordel for en normal handelsavtale. 

Støtt opp om Solidaritetskamp mot EØS!

Årskontingent for 2020: 250,- kroner

Registrer deg som medlem

Vi har i lang tid sett på alt det negative som skjer med norske arbeidsplasser på grunn av EØS-avtalen. Fagbevegelsen vingeklippes, og arbeidere mister rettigheter. Gjennom EØS-avtalen står EU-retten over norsk rett, og fagorganiserte taper. EØS-avtalen har sendt tusenvis ut i arbeidsledighet. Utenlandske aktører utkonkurrerer norske bedrifter og entreprenører, - med sin medbrakte dårligere lønnete arbeidskraft. Institusjoner privatiseres, og bemanningsbyråer tar over. Lønnsdumping florerer.

Over tid har vi reagert på EØS-tilhengernes skjønnmaling av avtalen, og deres manglende kritiske synspunkter på alle EU-direktivene. Direktivene kjøres gjennom Stortinget fullstendig ukritisk, og uten forbehold. Mange politikere har et avslappet forhold til virkelighet, og hva som er en korrekt framstilling av EØS-avtalen.

Solidariske mennesker finnes i de fleste partier, og det er på høy tid at vi alle utfordrer EØS-tilhengerne på Stortinget og i partiene, for å sette søkelyset på EØS-avtalen, og hva den egentlig gjør med våre arbeidsplasser, næringslivet og vårt demokrati. For å bli en tyngde i det offentlige rom, trenger vi medlemmer som engasjerer seg og skaper en slagkraftig organisasjon.

Vi vil tilbakevise påstanden om at vi trenger EØS-avtalen for å kunne selge varene våre. EØS-avtalen har utviklet seg til noe langt mer enn en handelsavtale. Det er også svært få land som underlegger seg andre lands suverenitet, - bare for å få lov til å selge varene sine.

Solidaritetskamp mot EØS (SMEØS) skal drive med informasjonsarbeid om EØS-avtalens virkning for Norge, og utfordre de politiske partiene. SMEØS er offentlig registrert på vanlig måte i Brønnøysund med et styre, og tildelt organisasjonsnummer.

Arbeidsutvalget består av:

- Ole Ø. Kvalheim, styrets leder, pensjonist, politisk aktiv Arbeiderpartiet gjennom 40 år
- Steinar Burås, organisasjonssekretær El & It, medl. Arbeiderpartiet
- Stefan Fiko, Distriktssekretær El & It, medl. Arbeiderpartiet

Alle kostnader frem til lanseringen, er utelukkende finansiert med styremedlemmers private midler.

Vi tror mange både i Arbeiderpartiet og andre partier deler vår uro over hva som skjer når parti som skal være på venstresida i politikken omfavner EU-systemet. En lovgiving som i bunn og grunn er en lovfesting av høyrepolitikk  og markedsliberalisme. I Europa er de sosialdemokratiske partiene i mange land snart utradert fordi de legger seg flate for EU-systemet.
SMEØS får den tyngden medlemmene våre gir oss, og vi er helt avhengig av å få medlemmer som er villig til å betale kr. 250 (eller mer) i kontingent for 2020. Vi er også helt avhengig av at kontingenten betales på frivillig basis, enten med Vipps eller over bank. 

Innbetaling kontingent: Vipps m/kode 517979, eller til bankkonto 3910 61 27194     

 

Støtt opp om Solidaritetskamp mot EØS!

Årskontingent for 2020: 250,- kroner

Registrer deg som medlem